महिला हिंसामा बोक्सीवादी परम्परा (The Witch of Blackbird Pond, Manthan – Fagun 2073)

The Witch of Blackbird Pond

Book: The Witch of Blackbird Pond                 पुस्तक: द वीच अफ ब्लाकबर्ड पन्ड

Author: Elizabeth George Speare                      लेखक: एलिजावेथ जर्ज स्पेर

Publisher Hughton Mifflin, First Edition        प्रकाशक: हग्टन मिफ्लिन, पहिलो संस्करण १९५८

Page: 249                                                                पेज: २४९

Reviewer: Anushtha Shrestha                           समीक्षक: अनुष्ठा श्रेष्ठ

 

Download Document