पूँजीवादको यात्रा (Capitalism 4.0, Manthan – Poush 2073)

Capitalism 4.0 The Birth of a New Economy

पूँजीवाद समयानुकूल परिष्कृत हुँदै जान्छ भन्ने आमबुझाई छ । अनातोली क्यालित्स्की (Anatole Kaletsky) को क्यापिटलिज्म ४.० द बर्थ अफ अ न्यू इकोनोमी इन द आफ्टर म्याथ अफ द क्राइसिस पुस्तकले पनि यस्तै विश्लेषण गरेको छ ।

Book: Capitalism 4.0                                                पुस्तक: क्यापिटलिज्म ४.० द बर्थ अफ अ न्यू इकोनोमी इन द
The Birth of a New Economy                                  आफ्टरम्याथ अफ द क्राइसिस
Author: Anatole Kaletsky                                         लेखक: अनातोली क्यालित्स्की
Publisher: Bloomsbury, UK, 2011                          प्रकाशक: ब्लूम्सवरी, यूके, २०११
Reviewer: Rojan Bajracharya                                  समीक्षक: रोजन बज्राचार्य

Download Document