जटिल समस्या टार्न सजिला नियम

हरेक दिन हाम्रासामु गर्नुपर्ने कामका ताँती लाग्छन्् । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट विश्वको हरेक कुनाका खबर तत्काल शयनकक्षमा आइपुग्छन्् । यस्ता सूचना हल्लासरी हुन्छन््, ज्ञानका सा्र ते बनिसकके ा हदँु नै न ्् । हामील े व्यक्तिगत हिसाबल े विभिन्न चुनौती भोग्ने गर्छौं, स्थिति अप्ठेरो देखिन्छ । समाधान के हो, कसरी खोज्ने ? अझ् सरकार, व्यापार, अध्ययन–अनुसन्धान, सेवा प्रदान गर्ने जिम्मा लिएका अगुवालाई आफ्नो तहमा चुनौती झ्ेल्न गाह्रो हुन्छ, सन्दर्भ जटिल देखिन्छ, उचित निर्णय हुन सक्दैन ।Bhadra-2074

http://isetnepal.org.np/wp-content/uploads/2018/12/Bhadra-2074.pdf