चीन–भारत युद्धको पछिल्लो व्याख्या (China’s India War: Collision Course on the Roof of the World)

“सन १९५० ताका भारतमा चर्चित ‘हिन्दी–चिनी, भाइ–भाइ’ नारा ६० को दशकसम्म पुग्दा बदलिइसकेको थियो । १९६२ अक्टोबर २० मा भारत–चीनबीच सीमा युद्ध छेडिएको दिनदेखि भाइचाराको त्यो नारा शत्रुतामा परिणत हुन पुग्यो ।

Read more: http://isetnepal.org.np/wp-content/uploads/2020/01/Asar_2075_China-ra-Bharat-ko-ladai_6-end.pdf