कश्मीर, अणु र त्रासदी

कश्मीर विवादसँगै आणविक अस्त्र प्रयोग बारेको वाक्युद्घमा हेलिएका भारत र पाकिस्तानलाई संयमित घेरामा राख्न इतिहासमा पारमाणविक त्रासदीहरू काफी छन्।

Read more:

http://nepalihimal.com/article/17500