एक्लोपनबिरुद्ध सामाजिक मेलमिलाप

केन्६ हारुफको उपन्यास प्लेन सङलाई प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका न्युयोर्क ६ाइम्सको पुस्तक  ‘प्यारो’को संज्ञा दियो । अर्को प्रतिष्ठित अखबार द वासिङ््६न पोस्६ले पुस्तकको मर्म समेट््दै एक्लोपनको हल समाजसँग आबद्ध हुनु हो भन्यो । वास्तवमा प्लेन सङले अमेरिकामा महामारीको रूपमा देखिएको एकलकाँटे जीवनपद्धतिको पीडालाई मार्मिक ढङ्गले उजागर गरेको छ ।Manthan–Year-3-4-Vol-1–2009-may-to-2010-July–2066-Baishakh-to-2067-Sharwan-

http://isetnepal.org.np/wp-content/uploads/2018/12/Manthan-Year-3-4-Vol-1-2009-may-to-2010-July-2066-Baishakh-to-2067-Sharwan-.pdf