शिक्षकका निम्ति विशेष उपयोगी कृति

सामान्यतः सांसारिक जीवन भोगमा रहेका मानिसमा  आध्यात्मिक कृति पढ््ने चलन पाइन्न । धेरैले यसलाई ‘पोस्ट–रिटायरमेन्ट’ बसिबियाँलोका रूपमा लिने गरेका
छन्् । तर सांसारिक जीवन भोग र कर्मकै क्रममा यस्तो अध्ययन र चिन्तन अझ् बढी उपयोगी हुन्छ । भगवद््गीता यस्तो एउटा विषय हो, जसको अध्ययन–मनन कुनै उमेर र पेशा वा व्यवसायसँग सीमित छैन । शिक्षक र राजनीति गर्नेका लागि यो अझ् महइभ्वको छ । यस्ता कृतिको अध्ययनले मानिसमा अनावश्यक लोभलालच, द्वेष, हिंसाबाट मुक्त रहँदै सबै अवस्थामा समभाव राख्ने स्वभाव र चिन्तनको विकास गर्छ । यस सम्बन्धमा प्राध्यापक भूचन्द्र बैद्यका कृतिहरू अध्ययनीय र मननीय छन्् ।Bhadra_2075

http://isetnepal.org.np/wp-content/uploads/2018/12/Bhadra_2075.pdf